Yhteystiedot

Matti Pirhonen
Pariladonkuja 2
33920 Pirkkala
0503202890

ALUEVAALIT - OLEN EHDOKKAANA

Sunnuntai 2.1.2022 - Matti Pirhonen


HYVÄ KOTISIVUILLANI VIERAILIJA!
ALLA ON PIRKANMAAN KESKUSTAN ALUEVAALIOHJELMA, JOTA OSALTANI TOTEUTAN.  OMAT ERITYISTAVOITTEENI JULKAISEN ILMOITUKSISSA JA LÄHIPÄIVINÄ USESIIN ALATAVOITTEISIIN JAOTELTUNA TÄLLÄ SIVUSTOLLA.

Pirkanmaan Keskustan aluevaaliohjelma 2022

                               Lähelle lääkäriin, helposti hoitajalle!

  1. Jokaiseen kuntaan vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema.
  2. Yhdellä yhteydenotolla oikea-aikaiseen hoitoon tai
    pelastus paikalle nopeasti     
  3.  Parempi työarki ja työpaikka henkilöstölle.

Ihminen ensin ja palvelut lähelle

 Pirkanmaan Keskusta linjaa, että lähipalveluja ovat muun muassa perusterveydenhuollon lääkäri- ja sairaanhoitajavastaanotot, ikäihmisten asumis- ja kotihoitopalvelut, neuvola-, mielenterveys ja päihdehoitopalvelut, oppilas- ja opiskelijahuolto sekä sosiaalipalvelut. Nämä palvelut tulee löytyä tulevaisuudessa joka kunnasta. Palveluja voidaan toteuttaa monella tavalla. Lähtökohtana on kuitenkin se, että asiakaskohtaamisia ei voi kokonaan korvata etäpalveluilla. Palveluiden esteettömyyttä tulisi parantaa, ja digitaalisia ja liikkuvia sote-palveluita tulee aktiivisesti kehittää asiakaslähtöisesti.

Pirkanmaan Keskustalle tärkeintä ei ole se, mikä organisaatio palvelun tuottaa. Palvelut turvataan monituottajamallilla julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välisellä yhteistyöllä. Tärkeintä on, että apua saa sujuvasti, nopeasti ja läheltä.

Pirkanmaan Keskusta haluaa turvata ihmisten toimivat hoitopolut perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon. Tämä tarkoittaa Pirkanmaalla Tays:n, Sydänsairaalan ja Coxa:n kehityksen turvaamista. Vahva koulutus- ja tutkimus takaa huippuosaamisen omassa maakunnassa. Erikoissairaanhoidon palvelujen tulee olla kohtuullisen matkan päässä. Kaikissa hyvinvointipalveluissa on huolehdittava esteettömyyden toteutumisesta käytännössä.

Pelastustoimen sekä nopean ensihoidon hätäapu on oltava kaikkien Pirkanmaalla asuvien saatavilla. Laajoilla alueilla ensihoidon hätätilapotilaiden tavoittaminen on usein pelastuksen ensivastetoiminnan varassa.   Alueelliselle ensivastekattavuudelle tärkeiden sopimuspalokuntien elinvoima on turvattava.

 Oikea-aikainen, laadukas ja vaikuttava hoito yhdellä yhteydenotolla

 Pirkanmaan Keskustalle tärkeää on se, että jokaisen avuntarve tunnistetaan oikein ja viivytyksettä. Palveluiden pitää olla sujuvia perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa ja sosiaalipalveluissa. Tarvitaan saumatonta yhteistyötä eri sote-palveluiden välillä, toimivia tietojärjestelmiä sekä ennen kaikkea tahtoa asettaa ihminen ja hänen avuntarpeensa etusijalle. Tämä edellyttää laadukasta palveluohjausta – sitä, että yhdeltä luukulta päästään sujuvasti tarpeellisten sote-palveluiden piiriin.

Hyvinvointialueiden ja kuntien välisessä yhteistyössä on tärkeää korostaa ennaltaehkäisevän toiminnan tarpeellisuutta ja vaikuttavuutta.


Hyvät työolot, parempi työarki

Työolot, johtaminen ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön lisäävät henkilöstön työssä jaksamista ja hyvinvointia sekä alan houkuttelevuutta. Ammattilaisen pitää saada tehdä työnsä hyvin. Koulutus- ja urakehitysmahdollisuudet lisäävät sosiaali- ja terveysalan veto- ja pitovoimaa.

Hyvinvointialueella on panostettava omaishoitajien tukemiseen: hoidettaville on oltava tarjolla asianmukainen lyhytaikainen hoitopaikka omaishoitajien vapaapäivien ajaksi.

 

Pirkanmaan Keskusta arvostaa omaishoitajien tekemää arvokasta ja raskasta työ, ja haluaa tukea heidän jaksamistaan. Tärkeää on kehittää omaishoitajuuden taloudellisia edellytyksiä.

  

Tukea, turvaa ja hyvinvointia

 Hyvän hoidon ohella tarvitaan tukea, turvaa ja hoivaa lapsista ikäihmisiin. Ikäihmisten kotona asumisen ja jaksamisen tukeminen on inhimillisesti oikein ja taloudellisesti järkevää.  Niille, jotka eivät voi asua kotona, on turvattava palveluasuminen ja hoivapalvelujen saatavuus.

  

Päätöksenteko lähelle ihmistä

 Pirkanmaan Keskusta kannattaa todellista päätöksentekovaltaa luottamushenkilöille ja lautakuntamallia pohjaksi uuden hyvinvointialueen päätöksentekoon. Hyvinvointialue tulee tuottamaan laajat palvelut koko Pirkanmaalla. Niiden toimintaa ei voi luovuttaa kokonaan viranhaltijavetoiseksi ja rajata demokraattista päätöksentekoa ihmisten palveluista vain ylimmälle valtuuston ja hallituksen budjettitasolle. Luottamushenkilöillä pitää olla todellista valtaa myös puuttua ja tehdä linjauksia silloin, kun palvelutoiminnassa ilmenee olennaisia epäkohtia.

ALUEVAALI-ILMOITUS FACEBOOKSIVUSTOLTA 13.12.2021
Matti Pirhonen, hankintapäällikkö, Materiaalitoimintojen johtamisen tutkinto MTD, ekometsätalouden yrittäjä. Aluevaaliehdokas (Kesk), Pirkanmaa no 365
Taustaa: Pirkkalan tarkastuslaustakunnassa teknisellä ja perusturvan vastuualueella yht. 13 vuotta, varavaltuutettu
Ollut Pirkanmaan liitossa maakunnan yhteistyöryhmässä v. 2013 -2021.Toiminut luottamustehtävissä v. 2009 -2021 luontojärjestöissä paikallisella ja valtakunnallisella tasolla, terveysjärjestöharrastusta 1960-luvulta alkaen. Luottamustehtäviä kotiseutuyhdistyksissä ja hyvinvointialalla.
Vahvuudet: Kuntatalous, johtamistoiminnot, hankintatoiminta, rakentaminen, perusturva, yhteisöllisyys
Ehdokas v. 2022 hyvinvointialueen vaaleissa Vankka kokemus, asiantuntemus, monen alan osaaminen ja yhteistyökyky luovat edellytykset kehittää 18000 työntekijän ja 2 miljardin euron uutta organisaatiota. Avainsanat: Hyvinvointi, ihminen, lähipalvelut, henkilöstön riittävyys, yleishyödylliset järjestöt, kiinteistöjen todelliset arvot, ennaltaehkäisevät terveyspalvelut
NYT TARVITAAN STRATEGIAA JA JÄMÄKKÄÄ JOHTAMISTAITOA EIKÄ POLITIKOINTIA. KOLME ASIAA JOHON ÄÄNESTÄJÄN KANNATTAA KIINNITTÄÄ HUOMIO: 1) KUKA HALLITSEE KIINTEISTÖASIAT JA TULEVINA VUOSINA MILJARDIEN RAKENTAMISBUDJETIT, 2) KUKA OSAA OLLA MUUTOSJOHTAJA SAMALLA SÄILYTTÄEN IHMISLÄHEISYYDEN JA LÄHIPALVELUT 3) KUKA OSAA ORGANISOIDA JA PANOSTAA OIKEIN 18 000 TUHANNEN IHMISEN TYÖT JA HANKKIA TALOUDELLISESTI ULKOPUOLISET PALVELUT
ÄÄNESTÄ ASIANTUNTIJA ALUEVALTUUSTOON NO…………..
HANKINTAPÄÄLLIKKÖ (emeritus), ekometsätalouden yrittäjä
Matti Pirhonen

Hyvä ystävä!

Kuntavaalit on käyty.  Tulin valituksi Pirkkalan kuntaan Keskustan varavaltuutetuksi.  Jatkan jo neljättä kautta myös tarastuslautakunnan jäsenenä.  Kokemusta ja taitoa on kertynyt.  Pirkkalan kunnan tarkastuslautakunta on viime valtuustokaudella mm. voittanut kaksi kertaa valtakunnallisen arviointikertomuskilpailun sarjassaan.  Tältä pohjalta on hyvä jatkaa.   Kiitos kaikille äänestäjilleni ja kannustajilleni.  Voimaa riittää uusiin ponnistuksiin Sote-uudistukseen liittyvissä Pirkanmaan maakunnan aluevaaleissa.

ALUEVAALIT - NYT SINULLA ON OIVALLINEN TILAISUUS ÄÄNETÄÄ ASIANTUNTIJAA YLI PUOLUERAJOJEN. TERVETULOA TUKIRYHMÄÄNI!

Keskustan Pirkanmaan piiri on ylimääräisessä kokouksessaan 27.8.2021 käsitellyt aluevaaliasioita. Sote-uudistukseen liittyvät maakunnalliset aluevaalit järjestetään 23.1.2022. Pirkanmaan alueelle Keskustan piiri nimesi aluksi 27 valtuustoehdokasta. Kokous antoi piirihallitukselle valtuudet jatkossa nimetä muut henkilöt tavoittelemaan valtuustopaikkaa.

Tässä vaiheessa ehdokkaaksi Pirkkalasta valittiin Matti Pirhonen. Keskustan Pirkkalan paikallisyhdistys julkaisee lähiaikoina muita henkilöitä pyrkimään tehtävään. Pirkkalan hyvien ja monipuolisten lähipalveluiden säilyttäminen ja tehostaminen sote-alalla on ensiarvoisen tärkeä.

Kokouksen kannanoton voi kiteyttää seuraavasti: ” Pirkanmaan Keskustan lähtökohtana aluevaaleihin ovat vahvat lähipalvelut ja oma SOTE-keskus jokaisessa kunnassa. Uudistuksen jälkeisenä tavoitteena on oltava ihmisten mahdollisuus saada helpommin ja nopeammin sote-palveluita tarpeensa mukaan. Lääkäriin pitää päästä ja hoivaa sekä apua saada hädän tullen kotipaikasta tai lompakon paksuudesta riippumatta itselle sekä läheiselle. Korostamme myös tarvetta löytää ratkaisut hoitajapulaan ja henkilöstön jaksamiseen uuden sote-alueen aloittaessa Pirkanmaan suurimpana työnantajana.”

VAALIKAMPANJANI ON ALKANUT. TERVETULOA KESKUSTELEMAAN KAHVILLE ke 22.9.2021 klo 14:00 VESKAAN STÅHBERINGIN KAHVILAAN SEKÄ KUULEMAAN MYÖS EUROPARLAMENTAARIKKO MAURI PEKKARISTA JA KESKUSTAN KANSANEDUSTAJIA

Matti Pirhonen

 

Hyvä ystävä!

 

Kuntavaalit pidetään muuttuneesta ajankohdasta johtuen 13.6.2021   Ennakkoäänestys kotimaassa on 26.5.2021 - 8.6.2021   Olen Pirkkalassa edolla Keskustan  Pirkkalan paikallisyhdistyksen listalla.  Vaikka meillä on jo ennätyksellinen määrä ehdokkaita tässä vaiheessa, olet tervetullut ehdokkaaksi asuessasi Pirkkalassa.  Pirkkala on pinta-alaltaan Suomen pienimpiä kuntia ja häikäilemättömästi yritetään Lempäälän ja Pirkkalan välinen metsäalue eli luontohelmemme pilkkoa kolmosmoottoritien oikaisulla.  Sitä on yritetty jo 30 vuotta.  Tie ei uusimpien väestöennusteiden, etätyön ja muutuneen liikennetarpeen takia enää mitenkään tarpeellinen ja edustaa auringonlaskun aikaa.   Luonnolle, ulkoilulle, terveydelle tulee määritellä tulevassa aluesuunnittelussa mitattavat arvot ohjaamaan päätöksentekijöitä ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden arvostamiseen.  Kaikki tämä ympäristötuho vain 2 minuutin aikasäästön ja turhuuden takia.  

 

Keskusta on Pirkkalassa todellisuudessa ainoa ympäristöarvoja ajava puolue.  Todisteenakäyttäytymisemme useissa äänestyksissä niin kunnan hallituksissa ja valtuustoissa. V Tule ehdokkaaksemme tai äänestä meitä Pirkkalan vaaleissa.   Varta vasten Pirkkalan näkökulmasta laatimamme uusi vaaliohjelma on kotisivullani ja Keskustan Pirkkalan paikallisyhdistyksen kotisivuilla ja facessa.    Tässä ensimmäinen vaalimainokseni alla.

 

Hyvää kevättalvea teille kaikille!

 

Matti Pirhonen

 

-----------------

Matti Pirhonen, hankintapäällikkö, yrittäjä

Pirkkalan 1.varavaltuutettu (Kesk), tarkastuslautakunnassa, Hinku-valiokunta, Keskustan Pirkkalan pj.

Pirkanmaan liitossa maakunnan yhteistyöryhmässä

Toiminut luottamustehtävissä v.2009 -2021 luonnonsuojelu- järjestöissä sekä paikallisella, piiri-, että valtakunnallisella tasolla. Luottamustehtäviä kotiseutuyhdistyksissä ja hyvinvointialalla.

Vahvuudet: Kuntatalous, hankintatoiminta, rakentaminen, ympäristönsuojelu, yritysjohto, ekometsätalous

Ehdokas v. 2021 kunnallisvaaleissa Keskusta Pirkkala mottoni: Vahva ja kilpailukykyinen talous luo edellytykset huolehtia luonnosta, lähipalveluista ja hyvinvoinnista itsenäisessä kotikunnassa.

Kotisivut: www.mattipirhonen.com

http://facebook.com/matti.j.pirhonen

Tavoite 1: Parannetaan kolmosmoottoritie, vältetään Puskiaisten oikaisu, pelastetaan Kurikkakallio. SIIS VARMISTA VALINTANI VALTUUSTOON, TULE TUKIRYHMÄÄN

 

 

 

Pirkkalainen-lehden viikon vieraana 13.5.2020
Koronan uhat tuovat mahdollisuuksia
Viime kuukaudet olemme saaneet lukea koronatilanteen päivittäin muuttuvia ennusteita. Kansainvälisellä
ja paikallistasolla ei kaikkialla ole ymmärretty pandemian kokonaisvaikutusta yhteiskunnalle. On keskitytty
eniten lääketieteelliseen ongelmaan. Ei tiedosteta, että yhteiskunta on vuoden päästä muuttunut. Jo
syksyllä kaikki voi olla toisin.
Kriisejä on maailmassa ollut muutaman kymmenen vuoden välein. Miljoonia ihmisiä on kuollut
mullistuksissa ja sodissa. Valtakuntia on pommitettu raunioiksi ja taudit, kuten espanjantauti on tappanut
väestöä. Kuitenkin näissä vaikeudet ovat tuottaneet teknillisiä ja lääketieteellisiä innovaatioita, joista
olemme erityisesti toisen maailmansodan jälkeen saaneet jälleenrakentamisen myötä lisää hyvinvointia.
Niin tulee todennäköisesti nytkin käymään.
Nyt aletaan tajuamaan, että keskittäminen, ylikulutus, luonnon monimuotoisuuden kato, liian tiheä
asuminen ja luontokosketuksen puute ruokkivat pandemioita ja ihmisen pahoinvointia. Tämän koronan
aiheuttaman yhteiskunnallisen muutoksen jälkeen avautuu erinomainen mahdollisuus asuttaa Suomea
hajakeskitetysti luontoa säästäen ja hiilijalanjälkeä pienentäen. Ekologista on hankkia elintarvikkeet,
hyödykkeet ja palvelut läheltä. Etätyön tekemisen on huomattu olevan täysin järkevää. Kaikkialla ei ole
ymmärretty vähentää turhaa rakentamista, liikennettä ja uusia teitä, eikä liikennöintimuotoja ole riittävästi
kehitetty ekologisempaan suuntaan. Useissa ammateissa työnteko ei ole paikkasidonnaista.
Koronakriisin edetessä ennusteet kansantulon pienentymisestä ovat olleet liian varovaisia. Korkea
työttömyysaste ja rahan pumppaus talouteen näkyvät todellisina vasta vuoden kuluttua. Kun nämä
työttömyysrahat ja koronan vuoksi talouteen suunnattu raha loppuvat, ollaan tosipaikan edessä. Voi vain
arvailla, mikä on silloin kansantulon taso. Selviytymiskeinoksi aallonpohjalta jää keskittyminen
huippuluokan innovaatioihin, tietoliikenteen kehittämiseen, lääketieteeseen, yhteiskunnalliseen
yksimielisyyteen ja tyytymiseen vähempään. Kriisin aikana nousevat uudet keksinnöt nostavat
hyvinvointiamme kohtuulliselle tasolle ajan kuluessa. Kaikki riippuu kuitenkin kyvystämme vastata
kansainväliseen lamaan viennin kilpailukyky säilyttäen. Tähän tarvitaan jokaista suomalaista.
Paikallisella tasolla pitää ottaa huomioon, että liikkumisen tarve pienenee Tampereen kaupunkiseudun
ympäristökunnissa ja asukasluvun kasvu taittuu. Pirkkalan asukasluvun lisäys jo ilman koronakriisiä
vuoteen 2040 mennessä Tilastokeskuksen ennusteessa on n. 800 henkilöä. Laajamittaiset ja tiheät
asuntoalueet, moottoritien oikaisu, lentokentän laajennus ja teollisuustonttien massiiviset laajennukset
pitää unohtaa. Ajankohtaisesti olisi tärkeää strategisen yleiskaavatyön keskeytys, kunnes koronakriisin
vaikutus yhteiskuntasuunnitteluun on selkiytynyt. Kuntalaisia ei tällä hetkellä voi täysipainoisesti ottaa
mukaan suunnitteluun kokoontumisrajoituksesta johtuen. Voidaan hyvin ajatella, että nyt vaikuttaa
ylivoimainen este epidemian muodossa. Tuumaustauko on paikallaan, sillä seutu- ja maakunnallisia kaavoja
varmasti päivitetään ja investoinnit suuntautuvat muualle. Rahaa tarvitaan nyt ihmisen suojeluun.
Sotien raunioista 1940-luvulla nousimme yksimielisyydellä, työllä ja sisulla. Vaikka yhteiskuntamme kohtaa
vaikeimman kriisin joka taholla ja jokainen ihmisenä, piilee siinä aina uusi positiivisuuden siemen. Pidetään
huolta toinen toisistamme ja toivotaan parasta.
Matti Pirhonen
Pirkkalan Keskustan puheenjohtaja

HIEMAN TÄSMENNYSTÄ OMAAN TIEDOTTEESEENI, SAA JAKAA MYÖS:

Matti Pirhonen EHDOKKAANOMA TIEDOTE 25.3.2020
Hyvät Etelä-Pirkanmaan asukkaat!
OSUUSKAUPAN VAALIT

VAIKKA KORONA ON VAARAKSI TERVEYDELLE JA TALOUDELLE,KANNATTAA TURVATA NORMAALIT RUTIINIT EPIDEMIAN KULUN MUKAAN! Juuri nyt voit panostaa osuuskaupan kehittämiseen ja sitä kautta esim. elintarvikeketjunturvaamiseen. Seuraavassa on tietoa osuuskaupan vaaleista: Muistattehan, jos olette osuuskaupan jäseniä, käydä äänestämässä. Mikäli asutte Pirkanmaan eteläisellä äänestysalueella, tämä tiedotteeni koskee erityisesti teitä. Äänestysasiakirjat ovat tulleet postitse Pirkanmaan osuuskaupan äsenille.Vaalikone on avattu. Tarkemmat ohjeet löytyvät Osuuskaupan lähettämästä kirjeestä ja ehdokasluettelosta.ta. Olen itse ehdolla Pirkanmaan osuuskaupan edustajistoon Etelä-Pirkanmaan äänestysalueella (jäsenalue 2) . Olen listalla Däänestysnumerolla 171. Tämä lista koostuu lähes pelkistä pirkkalalaisista,(6/7) pirkkalalaista. Vaikka historiallinen tieto ei välttämättä ole tae päästäedustajistoon, on edellisillä kausilla vastaavalta pirkkalaisten listaltapäässyt 1 - 2 edustajaa läpi. Muilta listoilta ei muistaakseni läpipääsijöitäpirkkalalaisista juurikaan ole ollut. Se johtunee siitä, että näillä usean paikkakunnanlaajoilla listoilla pirkkalalaiset ehdokkaat eivät ole tulleet riittävän huomatuiksi,vaikka läpimenokynnys matemaattisesti olisikin suotuisampi.

Mikäli haluat turvata pirkkalalaisen näkökulman edustustossa ja sitä kautta esim.hallintoneuvostossa ja muissa johtotehtävissä, kannattaa Sinun äänestäälistalla D olevia henkilöä, kuten esimerkiksi minua numerolla 171. Toki hyviä paikallisia ehdokkaita on myösmuilla listoilla.

Edustuston kautta voit vaikuttaa hallintoneuvoston valintaan, joka hyväksyy mm, strategiat jatavoitteet. Tällä kertaa suurina kysymyksinä on esim. Pirkkalan S-marketinmuuttaminen Prismaksi ja siitä johtuvat suuret rakennushankkeet. Myös hyvintunnetun Pirkkalan ABC aseman kehittäminen sekä lähipalveluiden turvaaminenovat tärkeitä. Listallamme on monen asian asiantuntijoita, Itse olenerikoisasiantuntija hankinnoissa ja markkinoinnissa sekä lähes 30 vuoden kokemuksellarakennusalalla mm. hankintapäällikkönä, nauttien nykyään eläkettä ja ollen sivutoiminenmetsätalouden yrittäjä.

Tutustu vaalikoneessa ja eri sosiaalisen medianvälityksellä sivuillani olevaan tietämykseeni ja vastaako ne juuri Sinun näkökantojasi. Silmäile myös facebook- ja kotisivuprofiileitani. Erityisestiolen ympäristö- ja luontolähtöisen elämänkatsomuksen mukaan kauan ajanutlähellä tuotetun tavaran, elintarvikkeiden ja palveluiden saamiseksiensisijaiseksi vaihtoehdoksi. Logistisesti lähituotanto on edullista sekä siinä on puhtautta. tuoreutta ja pieni hiilijalanjälki. Koronahässäkkä puoltaa myösläheltä saatavia ja useita strategisten tuotteiden hankintalähteitä. Etelä-Pirkanmaan jäsenalueen2 ehdokkaat ovat luettelossa numerosta 80 - 203 . Anna äänesi kuulua .

Ystävällisin terveisin

Matti Pirhonen,

matti.j.pirhone@gmail.com 

https://vaalit.edita.fi/pirkanmaa-vaalikone/448B60F7-62FB-4E4F-B0B9-D1BD74CA48CF?fbclid=IwAR3w7neFmIYQszrmeQ6nY0KmvGHwVWczY_XhyrKLmqzu4tgJL2MxuCLHHqQ

------------------------------------------

Pirkanmaan ELY-keskus on kuuluttanut 11.9. YVA-ohjelman hankkeesta  valtatie 3 parantaminen välillä Lempäälä Pirkkala.  Parantamisen laajuudesta ovat vaihtoehdot 0. 0+, 1, ja 2.  Kirjallisia mielipiteitä voi jättää 18.10.2019 mennessä ELY:yn.  ELY:n kuulutuksessa mainittu kaikille avoin yleisötilaisuus on Sääksjärven koululla  ti 17.9. klo 18 -20 (kahvia 17:30).  Kuulutus on luettavissa esim.11.9. Pirkkalaisesta.    Laitan asiaa koskevan linkin kirjoitukseni loppuun,  Alla olen listannut joitain hanketta koskevia näkökulmia keskustelua ja mielipiteitä varten puntaroitavaksi:

 

  1)Asukkaiden ja omakotikiinteistöjen näkökulmaa;

-  Varmaan melu on joka vaihtoehdossa yksi merkittävimmistä haitoista ja että esim. rampit tulevat moottoritien  Puskiaisten oikaisun vaihtoehdossa  aivan omakotikiinteistöjen nurkkiin kiinni. 

- Melu, pöly, valosaaste, ulkoilureittien väheneminen, reittien katkeileminen, marjastus, sienestys yms, ehkä ilman laatu, saasteet, hengityselinten sairaudet, happea tuottavan yhteyttävän metsän ja muun kasvillisuuden pinta-alan pieneneminen. hiilinielujen väheneminen ovat oleellisia haittoja laajamittaisessa teiden rakentamisen seurauksina.

-jokaisen asukkaan itse tuntemat haitat ja edut eri vaihtoehdoille juuri omalla asuinalueella ja liikkumisalueellaan

-omakoti- ja kyläyhdistyksillä on erilaisia intressejä eri vaihtoehdoissa, eri kohdissa teiden läheisyydessä. 

- Eri yhdistykset, joiden toimintaan eri vaihtoehdot joko suoraan tai välillisesti vaikuttavat,  tekevät omia lausuntojaan omista lähtökohdistaan  Mukaan luettuna eri harrastauksia edustavat toimijat ja yhdistykset.

- Avainasemassa ovat asukasyhdistykset erityisesti Sääksjärven, Kuljun, Pirkkalan Järvenpään, Sorkkalan, Toivion, yhdistykset.  Saattaapi koskea laajasti myös Pirkkalan Sankilaa ja Killoakin.  Kaikilla alueilla ei ole omaa asukkaita edustavaa yhdistystä, siinä tapauksessa avainasemassa voi olla esim Pirkkalan omakotiyhdistykset OKYT ry.

 

-Eri alueilla kannattaa tutkia, mitä haittoja ja hyötyjä eri vaihtoehdoilla asukkaiden näkökulmiin on.   0+ ei kaikilla alueilla ole välttämättä pahin tai paras asukaiden viihtyvyyden kannalta, mutta kokonaisuutena kaikki alueet huomioiden todennäköisesti vähiten haittoja aiheuttava. Ilman mitään ratkaisuja( 0-vaihtoehto) näiden teiden suhteen ei selvittäne  (oma mielipiteeni)

 

2)Ympäristön ja ympäristöyhdistysten näkökulmaa:  tärkeitä asioita  (osa  luonnollisesti myös asukkaiden ja asukasyhdistysten näkökulmista)ovat:

- olemassaolevien rakenteiden ja väylien hyödyntäminen ja pirstoutumisen estäminen

-mahdollisesti uudet väylät oikaisu, kehätie, ml  mahdolliset raidevaihtoehdot samaan putkeen

-kallioiden louhinnan minimointi  (uusiutumattomat luonnonvarat, vesitasapaino, hulevedet, pienvedet, viemärit yms.), Kurikkakallion,  Multivuoren säilyttäminen sekä riittävät etäisyydet Perimmäisen ja Pulkajärven luonnonsuojelu-  ja  natura-alueisiin

-luonnon monimuotoisuus säilytettävä, eläinten liikkuminen, isolaattien ehkäisy

-saastuminen, melusaaste ainoat hiljaisten paikkojen menetys esim. Pulkajärven rotko, valosaaste keskelle erämaata valoja Puskiainen/kehätie

-retkeily ja ulkoilu maastojen täydellinen tuho Puskiainen/kehätie

-marjastus, sienestys, hengitysilman, ilmanlaadun ja hiilijalanjäljen  heikkeneminn uusien väylien rakentamisessa uusille melko neitseellisille alueille. 

 

3)  Kunnallisia näkökulmia:

-Ohitustiet palvelevat pääosin läpiajoliikennettä, aikasäästöllä tosiasiassa 3 -4 min, tai onko sitä?

-Pirkkalan todelliseen ja teoreettiseen hiilitaseeseen aiheutuu läpikulkuliikenteestä heikennystä

-laskennalliset hiilidioksiinipäästöt tulevat tilastoinnissa Pirkkalan piikkiin, Lempäälän osalta Lempäälän piikkiin

-onko rakentamisen aiheuttama hiilijalanjälki huomioitu todellisena

-moottoritien oikaisu ja eteläinen kehätie tuovat muuta tieverkostoa, katuja ja rakentamista uusien jättiväylien varteen, mikä puolestaan entisestään heikentää luonnon monimuotoisuutta ja hiilijalanjälkeä.  Kestävän kehityksen ohjelmien toteuttaminen vaikeutuu.

-etuna Puskiaisten oikaisuun voidaan kunnallisella tasolla katsoa työpaikkojen lisääntymistä, mutta se tulee ympäristön kustannuksella ja on pois joltain toiselta paikkakunnalta.  Kunnallisiin investointeihin ei välttämättä ole varaa (kestävyysvaje, ikärakenteen heikkeneminen)

-luontomatkailun kasvu heikkenee ja kulttuuriympäristöt supistuvat

 

4)Yhteiskunnallista näkökulmaa:

-ei tarvetta uusille väylille , kasvutavoitteet loiventuneet, mahtuvat entisiä väyliä hyödyntäen,    väestönmäärä  pienentyminen 50 v kuluessa, hajakeskittäminen, etätyö                                                              -painopiste siirtynyt Helsinki-Vantaan lentokntän kehittämiseen,  kolmannen ja neljännen raiteen myötä painopiste kasvussa siirtynyt Tampere- Helsinki akselille, nauhataajamineen kasvu välille Tampere - Helsinki. 

-  Ei suurempaa tarvetta Tampereen ohitukseen Puskiaisesta,  hyödyt ajansäästössä minimaaliset

- onko realistisia kustannusarviointeja eri vaihtoehdoille?  Perustuvatko kustannusarviot historialliseen tietoon vai realistisiin tulevaisuuden arviointeihin?  Onko luonnon tuhoutumiselle asetettu mitattavat kustannusarvot?

Yhteiskunnallisia arvoja:

-olemassaolevien tieverkkojen kunnossapito, onko varaa siihen ylimitoitettujen väylähankkeiden toteutuessa?

-ei järkevää sijoitta rahaa uusiin väyliin, vaan raha pitää sijoittaa innovaatioihin ja näkökulma voisi olla liikenteelliset innovaatiot, uudet liikennöimisvaihtoehdot tulevaisuudessa

- ihmisten viihtyisyyttä ja terveyttä palvelevat innovaatiot ja investoinnit, tietotaitoyritykset eivät tarvitse uusia leveitä väyliä.

-luontomatkailu, maisema-arvot, luontosormet asutuskeskusten sisään, allergiaperäisten sairauksien ehkäisy, hyvinvointi luonnosta

 

Tässä vain vajaalla listauksella tuotuja näkökulmia. Jokainen ihminen ja yhdistys puntaroikoon haittoja ja hyötyjä omasta lähtökohdastaan.  Osallistumalla YVA-tilaisuuksiin sekä jättämällä mielipiteitä voit vaikuttaa oman alueesi viihtyvyyteen, aluekehitykseen, ympäristöön ja palveluihin. Tässä YVA:ssa on vaihtoehtoja jokaiseen makuun.

Matti Pirhonen

 

LINKKI ELYN TIEDOTTEESEEN;  https://www.ymparisto.fi/VT3LempaalaTamperePirkkalaYVA

 

 

MATTI PIRHONEN

 

EDUSKUNTAVAALEISTA KOHTI KUNTAVAALEJA

Eduskuntavaaleista kuljemme EU-vaalien kautta kohti kuntavaaleja.  Vaalitulos on kestävän kehittyksen kannalta ristiriitainen.  Keskusta menetti paikkoja, vaikka se jonti työllisyyden nousuun ja talouden kuntoon.  Ilman kestävää taloutta ei voida huolehtia ympäristöstä, palveluista ja ihmisistä oli sitten kysymyksessä yksityinen ihminen, kunta, valtio tai mikä organisaatio tahansa.Populistiset voimat, tiedotusvälineet ja monet muut tahot hyökkäsivät hallitusta vastaan asiattomilla argumenteilla ja antoivat lupauksia, joita ei voi toteuttaa.  Tosin oli vikaa myös sysissä ja sepissä.  Eivät toimenpiteet koskaan voi olla kaikkien mieleen. Päätöksissä tulee olla kaukokatseisuutta ja arvostelijoilta tämä monesti unohtuu.   Unohdettiin konsensus, joka on ollut maan tapa käräjäkiviltä nykypäivään asti pohjoismaisessa päätöksenteossa.

Kestävän kehityksen perimmäinen tehtävä on jättää tila seuraavalle sukupolvelle yhtä hyvässä tai paremmassa kunnossa kuin se oli saataessa. Valtion talous on nyt paremmassa kunnossa kuin edeltävällä hallituksella.  Ympäristön tilassa toki on toivomisen varaa, mutta hallitus on tehnyt rohkeita avauksia ja kireän aikataulun hiilineutraliteetin saavuttamiseksi. Siis Keskustan vuoden 1973 periaateohjelma "kohti vihreämpää yhteiskuntaa" näyttää toteutuvan.   Keskusta oli poliittisista puolueista ensimmäinen, joka teki kestävän kehityksen ohjelman. Vihreät puolue syntyi Koijärviliikkeen myötävirrassa vajaa 10 vuotta myöhemmin, joka kuitenkin oli tuontitavaraa. Kiitos toki myös viheille.

Ei mikään puolue voi yksinomistaa jotain suuntaa kuten vihreää liikettä.. Se on kuin tuulen omistamista ja tuuleen kirjoittamista. Luonnosta jonkilaisena herätyksen asiaan 7-vuotiaana saaneena voin kirjoittaa esimerkin. Tietty uusi puolue kuvitteli omistavansa kaikki luonnon puolesta taistelevat ihmiset. Kun jokin puolue tai ryhmittymä ottaa esim. luonnon käsikassarakseen, se tekee luonnolle kaikkein suurimman vahingon. Se imee itseensä väkeä ja voimaa muista ryhmistä. Seurauksena on muiden puolueiden yksipuolisen ja välinpitämätön suhtautumiseen luontoon. Luonnonsuojelussa tärkeintä on, että joka ryhmässä tai puolueessa olisi väkeä, joka ymmärtää luonnon monimuotoisuuden tärkeyden mikrobitaasolta valaaseen, vuorovaikutuksen eliökunnassa, yhteyttämisen kokonaisuuden kiertokulun kautta ja ihmisen osana tätä erittäin monisyistä prosessia. Tämän ymmärtäminen on avain asiaan, jota tulee joka ryhmittymän toiminnassa olla tärkeimmällä sijalla. Miettiä voi myös mikä voima tätä prosessia ohjaa ja onko ihmisellä syvähenkisiä tarpeita. Jos tuhoamme yhteyden luontoon ja ihmisyyteen lopuu meiltä leipä. Samoin on maaseutu. Ei sitä omista kuin pienissä lohkoissa ihminen tai joukko ihmisotuksia. Maaseutu. luonto, asutuskeskukset, kaupungit, yritykset, yhteisöt, kunnat, seurakunnat ja valtio ovat osa tätä systeemiä, jota kutsumme yhteiskunnaksi. Ja täällä pohjan perillä me kutsumme tätä Suomeksi. Jos emme ole konsensushakuisia, niin tärkeimmät osat tuhoutuvat. Tärkein on luonnon monimuotoisuus, eliöstön monipuolisuus, peltojen kasvu, ihmisen hyvinvointi osana luontoa ja kulttuuria. Koska ihminen viisastuu? Vai onko jo liian myöhäistä. Herätään siis uudistamaan hallintomalleja ja ihmisotusten organisaatioita, mutta ensin pitää ymmärtää, mistä kasvu ja leipä tulee. Tervetuloa uudistavat voimat ekologiseen liikkeeseen kunnioittaen perinteitämme ja yhteistä hyvää talvisodan hengessä.  Vihreyttä ja lämpöä jokaiseen puolueeseen ja ilotkaamme ainutlaatuisesta luonnostamme, perinnebiotoopeista sekä perinnemaisemista.

Matti Pirhonen


Taas on noussut sosiaalisessa verostossa tuo älytön hinku saada Pirkkalaan asti raitiotie. Ekologisesta näkökulmasta tarkistellen esitän muutamia näkökohtia keskusteluun: Lentoliikenne on hiilijalanjäljen kannalta huonoin vaihtoehto. Eli lentoliikenteen lisääminen imee perässään kaikki suuret väylähankeet Lempäälän ja Pirkkalan välillä. Nyt jo liikaa rakennetaan arseenipitoiseen Pirkkalaan, ei siis ole mitään järkeä tuolle matkustajamäärälle rakentaa turhaa raitiotietä. Jos emme korosta liikaa lentoliikenteen kasvua, vältymme ainakin kaikkien väylähankkeiden tulemisesta 50 vuoden tähtäimellä. Kaikkihan te poliitikot tiedätte, että Seutula-Vantaan kenttään on satsattu paljon. He ovat voittaneet alueellisen kilpailun maakuntia vastaan. Kehärata palvelee erinomaisesti. Yhteydet Suomesta ulkomaille tulevat kehittymään sieltä. Tampereelle pääsee erittäin mukavasti kohta lähes tunnissa sieltä, erinomaisissa vaunuissa. Jos kehitetään enemmän valta-akselia lisäraitein Tampereelta Helsinkiin ja nauhataajamia Tampereelta Hämeen linnaan, on turha hinkua tänne Pirkkalaan pirstovia väylähankkeita. Sitäpaitsi täytyy ajatella aikaa eteenpäin 50 vuotta. Silloin ei käytetä fossiilisia polttoaineita, bussit kulkevat sähköllä (huom. Suomesta tulee akkuteollisuuden ja sähköautoilun johtava maa, Ullavan valtavat litmium löydöt). Työt tehdään pääosin etätöinä. Nautitaan siis vielä pirstomattomista metsistä. Niistä voivat nauttia vielä lasten lapsemmekin, jos päättjillä on järkeä ja ajattelukykyä riittävästi. Aiheseen voitte tutustua kirjoituksista. www.mattipirhonen.com Tampere tehkööt omat tuhlailunsa ihan rauhassa, kun päätyivät älyttömän kalliiseen ratikkavaihtoehtoon. Vaan kaipa he haluvat Pirkkalan rahoittajaksi huteralla pohjalla oleviin kustannuslaskelmiinsa ja toteutukseen.Lähes kaikki Suomessa olevat suurhankkeet eivät ole toteutuneet arvioiden mukaan ja arvioidussa aikataulussa, esimerkkinä Länsi-Metro. Keskitytään nyt Pirkkalassa koulutukseen, kunnille jäävään terveyskasvatuseen, Näkökulma pitää olla tarpeeksi laaja. Luonnon monimuotoisuus ja riittävästi metsiä torjuu uusien lääketieteellisten tutkimusten mukaan erinomaisesti sairauksia kuten allergioita. Eläkäämme kohtuutaloudessa eikä syödä tulevien sukupolvien elinmahdollisuuksia.

Kertokaahan nyt, haluatteko Pirkkalaan raitiotien lentokentälle?

Matti Pirhonen

Kiitos kaikille äänestäjilleni, taustavaikuttajille ja ystävilleni tuesta vaalikampanjani aikana. Putoaminen viime metreillä valtuustosta oli jälleen kohtaloni. Putoaminen 91 äänellä oli kuitenkin Pirkkalan historian ennätys. Kaksi ääntä olisi vielä tarvittu. Äkillinen viikon sairastelu tiputuksineen ehkä Suomen parhaassa terveyskeskuksessa vei voimia, enkä voinut olla täysillä mukana kotiuttamassa ääniä. Pormestarijärjestelmä ja eduskunnan vallassa olevat asiat saivat liian suuren huomion ja vinouttivat äänestystulosta. Ajatukseni, että nämä olivat paikalliset HENKILÖVAALIT eivät tavoittaneet riittävästi äänestäjiä. Valtakunnallisilla asioilla ei ole tekemistä paikallisen kunnan asioiden kanssa. Valtakunnallisilla tiedotusvälineissä, vaalikoneissa ja ajankohtaisohjelmissa kuntavaaleja ennen oli hämmästyttävä kyky siirtää huomio pois KUNTAVAALEISTA.

Julkisuuteen tullut tieto, että Pirkkalassa asiat ovat Parhaiten Suomessa, loi äänestäjiin lintukotomaisen turvallisuuden tunteen. Hyvähän tyytyväisyys tietenkin on. Vaalitoreilla asia kulminoitui kuitenkin liian positiiviseksi. Positiivisuuteen liittyykin vaara, että ei osata nähdä tulevaisuuteen, uhkiin ja käyttämättä jääviin mahdollisuuksiin. Halutaan elää lintukodossa. Monet ehdokkaat myötäilivät passiivista tyytyväisyyttä ja ottivat jopa kunnian itselleen. Kunnia on kaikkien kuntalaisten sodanjälkeinen työ perheiden ja kunnan puolesta yhteisöllisesti.

Vaaliteemani: Ympäristö, luonnon monimuotoisuus, kohtuu talous, kestävä kehitys, pitkäntähtäyksen investointisuunnittelu, terveys ja hyvinvointipalveluiden turvaaminen maakuntahalinnon siirtymisvaiheessa ei purrut. Onneksi samoja asioita painottavia ystäviäni pääsi toisista ryhmittymistä joitain läpi.
Katteettomia ja vaikeasti mitattavia vaalilupauksia oli tiedotusvälineet pullollaan - ehkä niin on hyväkin. Niin kuin ryhmätyöideoinnissakin jokin prosentin kymmenys ideoista päätyy jatkojalostukseen. Parasta menestystä niille ystävilleni toisissa ryhmittymissä, joita kampanjat onnistivat. Valitettavasti vaalilupaustani: " Kokoan valtuutetuista ryhmän edistämään ympäristöarvoja kaavoituksessa" en nyt suoraan voi toteuttaa. Työtä kohtuutalouden, ympäristön, terveyden ja Pirkkalan asukkaiden puolesta tulen jatkamaan verkostoissa ehkä tämän vuoden loppuun.

Ystävällisesti

Matti

Muista äänestää numeroa 146  Pirkkala

Kirjoitus Pirkkalaisessa 5.4.2017

Kuntakaavoitus ja kuntalaisen kuuleminen

Toivion osayleiskaava on päivän puheenaihe. Suomen luonnonsuojeluliitto on valinnut alueelle sijoittuvan n. 500 hehtaarin alueen yhdeksi Suomen sadasta luontohelmestä.  Tämä Taaporinvuoren alue uhkaa kaavoituksen seurauksena tuhoutua.   Toivioon kaavaillaan satoja uusia asuntoa, mikä entisestään kaventaa luontoaluetta

Yleiskaavan suunnittelu alkoi vuorovaikutteisesti ja kaavaan oli mahdollisuus antaa palautetta netin kautta.  Kaavatilaisuus järjestettiin Toiviossa,  jossa oli myös luvattu ottaa asukkaat mukaan suunnitteluun. Mukanaolo asukkaiden näkökulmasta ei ole täysin toteutunut.  

Nyt Toivion asukkaat odottavat tietoa yleiskaavan etenemisestä ja mahdollisuutta vaikuttaa  asuinympäristönsä turvallisuuteen, viihtyisyyteen ja luontoarvoihin.  Suurimpina uhkina nähdään rakennusaikainen liikenne ja tulevat uudet kokoojatiet.   Pahin ennuste on, että kokoojatie tuhoaisi valtakunnallisesti arvokkaan Taaporinvuoren jyrkän Pyramiitinnotkon. Rotkon korkeuserot ja luonnon monimuotoisuus ovat ainutlaatuiset

 Kunnan tulisi kuulla asukkaita herkällä korvalla.  Kansalaisyhteiskunnassa avoin yhteisöllinen vuorovaikutus on välttämätöntä.  Kun asukkaat otettaisiin mukaan suunnitteluun, osapuolten sitoutuminen kaavan lopputulokseen olisi ongelmatonta. Vuorovaikutus poistaisi myös hankeaikaa pidentäviä valituksia ja säästäisi kaikkien osapuolien kustannuksia. Toivoa sopii, että erityisesti liikennekysymyksestä keskusteltaisiin paikallisten asiantuntijoiden, kuntapäättäjien ja asukkaiden kesken. Pahin ennuste on, että esille tulee vain yksi pureskelematon vaihtoehto.  Yleiskaavalla on laaja vaikutus Tampereen, Lempäälän ja Pirkkalan asukkaisiin ulkoilumahdollisuuksien heiketessä.

Pirkkalan kaavoitusprosesseja voidaan kehittää lain vaatimasta laajempaan. Yhteistyö asukkaiden, asukasyhdistysten ja ympäristöjärjestöjen kanssa toisi avoimuutta.  Ehkä näin voisimme säästää luontohelmemme, Toivion vihreän lipun koulun takapihan ja viihtyisän miljöön tuleville sukupolville. Suomen sadan vuoden itsenäisyyden kunniaksi tuli Taaporinvuori luontohelmeksi.  Suomi säilyy, mutta helmi jää arvailujen varaan.

Matti Pirhonen

Pirkkalan 1.varavaltuutettu (Kesk.)

valtuustoehdokas (Kesk.)

-----------------------

Vaalikampanjani alkoi joulukuussa enimmäisellä flyerillä joulumarkkinoilla.Tulevalla valtuustokaudella tärkeitä asioita ovat palveluiden turvaaminen tilanteessa, jossa kunnan toiminnoista ja verotuloista siirtyy n. 50% pois. Tässä siirtymävaiheessa maakuntahallintoon ja SOTE-alueeseen pääpaino on asetettava kuntalaisten ja kunnan etujen turvaamiseen ja joustavaan, nopeaan sekä aukottomaan toimintaan. Tässä tarvitaan valtuutetuiksi monipuolisia asiantuntijoita.
 
Valtuustoon valitaan IHMISIÄ päättäjiksi. Pormestarin valitsee valtuusto. Yksi tärkeimmistä asioista on saada valtuustoon ympäristön- ja luonnonsuojelun todellisia asiantuntijoita sekä kestävän kehityksen todellisia toteuttajia. Kaavoitusasioissa ympäristöasiantuntijoiden, asukasyhdistysten ja jokaisen aktiivisen kansalaisen panos nousee arvoon arvaamattomaan, kun yhtenäisiä metsäalueita ja kulttuurimaisemia pilkotaan ja luonnon monimuotoisuutta tuhotaan. Annan jo tässä vaiheessa yhden vaalilupauksen: Jos tulen valituksi jälleen valtuustoon, kokoan neuvottelevan ympäristöryhmän yli puoluerajojen edistämään ympäristönäkökohtia. Valtuustokaudella yhteistyötä on tehtävä kaikkien puolueiden kesken. Edellisten vaalikausien koaliitioajattelutapa ei saa jatkua, jokaisen valtuutetun itsenäistä vaikutusmahdollisuutta on tuettava. No itse asiaan: Tässä teille on tarjolla verkostoitunut ja monen asian osaaja. Kuuntelen herkällä korvalla juuri Sinua: vieraile kotisivuillani: www.mattipirhonen.com

Matti Pirhonen

ÄÄNESTYSNUMERO   146


Kommentit

12.12.2021 18:05  lilyrv3

Enjoy daily galleries
http://fuckpornhotsexgreenisland.miaxxx.com/?tori
porn fucking trailers jade pearson porn santa gay porn boy poorn erection kissing and fuck porn


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini