Yhteystiedot

Matti Pirhonen
Pariladonkuja 2
33920 Pirkkala
0503202890

Uutissivu

Kirjoitus 19.9.2021

ALUEVAALIT

Hyvä ystävä!

Kuntavaalit on käyty.  Tulin valituksi Pirkkalan kuntaan Keskustan varavaltuutetuksi.  Jatkan jo neljättä kautta myös tarastuslautakunnan jäsenenä.  Kokemusta ja taitoa on kertynyt.  Pirkkalan kunnan tarkastuslautakunta on viime valtuustokaudella mm. voittanut kaksi kertaa valtakunnallisen arviointikertomuskilpailun sarjassaan.  Tältä pohjalta on hyvä jatkaa.   Kiitos kaikille äänestäjilleni ja kannustajilleni.  Voimaa riittää uusiin ponnistuksiin Sote-uudistukseen liittyvissä Pirkanmaan maakunnan aluevaaleissa.

ALUEVAALIT - NYT SINULLA ON OIVALLINEN TILAISUUS ÄÄNETÄÄ ASIANTUNTIJAA YLI PUOLUERAJOJEN. TERVETULOA TUKIRYHMÄÄNI!

Keskustan Pirkanmaan piiri on ylimääräisessä kokouksessaan 27.8.2021 käsitellyt aluevaaliasioita. Sote-uudistukseen liittyvät maakunnalliset aluevaalit järjestetään 23.1.2022. Pirkanmaan alueelle Keskustan piiri nimesi aluksi 27 valtuustoehdokasta. Kokous antoi piirihallitukselle valtuudet jatkossa nimetä muut henkilöt tavoittelemaan valtuustopaikkaa.

Tässä vaiheessa ehdokkaaksi Pirkkalasta valittiin Matti Pirhonen. Keskustan Pirkkalan paikallisyhdistys julkaisee lähiaikoina muita henkilöitä pyrkimään tehtävään. Pirkkalan hyvien ja monipuolisten lähipalveluiden säilyttäminen ja tehostaminen sote-alalla on ensiarvoisen tärkeä.

Kokouksen kannanoton voi kiteyttää seuraavasti: ” Pirkanmaan Keskustan lähtökohtana aluevaaleihin ovat vahvat lähipalvelut ja oma SOTE-keskus jokaisessa kunnassa. Uudistuksen jälkeisenä tavoitteena on oltava ihmisten mahdollisuus saada helpommin ja nopeammin sote-palveluita tarpeensa mukaan. Lääkäriin pitää päästä ja hoivaa sekä apua saada hädän tullen kotipaikasta tai lompakon paksuudesta riippumatta itselle sekä läheiselle. Korostamme myös tarvetta löytää ratkaisut hoitajapulaan ja henkilöstön jaksamiseen uuden sote-alueen aloittaessa Pirkanmaan suurimpana työnantajana.”VAALIKAMPANJANI ON ALKANUT. TERVETULOA KESKUSTELEMAAN KAHVILLE ke 22.9.2021 klo 14:00 VESKAAN STÅHBERINGIN KAHVILAAN SEKÄ KUULEMAAN MYÖS EUROPARLAMENTAARIKKO MAURI PEKKARISTA JA KESKUSTAN KANSANEDUSTAJIA

Matti Pirhonen

 

Hyvä vierailija!                            12.07.09

 

Kevään kuluessa  Kokemäenjoen vesistön puolesta ryhmä, jonka jäsenenä olen, on tiedottanut kunta- ja maakuntapäättäjille keskuspuhdistamon kalleudesta ja haitoista sekä tuonut tasapuolisena vaihtoehtona esiin olemassaolevien puhdistamojen kehittämisen (0+-vaihtoehdon)  Tiedotuksesta on tullut paljon positiivista palautetta, josta tämä ryhmä kiittää.  Palautteen keskeinen sanoma on, että tietoa ei päättäjillä ole olut vielä riittävästi. Ryhmän tarkoituksena on edelleen jatkaa tiedottamista ja hankkia uutta tietoa asian tiimoilta.

 

Sinilevää on Pirkkalan ja Nokian rannoille ilmestynyt jo juhannuksen aikaan, mikä on hälyttävä ilmiö. Ympäristökeskuksen mukaan sinilevän esiintyminen  Pirkanmaalla on ollut maltillista.. Mistä johtuu aikainen ja jopa runsas leväkasvusto tänä vuonna Pirkkalassa jää vain arvailujen varaan.

 

Jos Tampereen vesi korkeimmalta hallinto-oikeudelta saisi lähivuosina umpeutuvien lupaehtojen jälkeen luvan laskea typpeä vesistöön enemmän  kuin on asetuksissa sallittu, ei vesistön tila paranisi 15 vuoteen keskuspuhdistamoa odotellessa. Jo pelkästään tämän vuoksi olisi tärkeää valita nykyisten puhdistamojen kehittäminen, mikä olisi lisäksi yli 200 miljoonaa euroa edullisempi kertainvestointina.

 

Typenpoiston parantamisesta vesistöjen tilaan on ilmennyt tutkimuksissa ristiriitaista tietoa. Tosiasia kuitenkin on, että ravinne- ja haitta-ainekuormituksen vähentäminen parantaa vesistön tilaa pitkällä tähtäyksellä. Niinpä vesienhoitosuunnitelman kaikkien sektorien parannustoimenpiteet koituvat vesireitien yhtymäkohdassa olevan Pyhäjärven hyödyksi.  Ehkäpä valitsemalla 0+-vaihtoehto voitaisiin säästyvästä rahasta siirtää osa maa- ja metsätalouden päästöjen vähentämiseen.

Rahaa voitaisiin siirtää myös taajan loma-asutuksen viemäröintiin, jota ympäristökeskus ei ainakaan Pirkkalassa tukenut.

 

 

Matti Pirhonen

 

 

09.04.2009

Hyvä Vierailija!

Maaliskuun loppupuolella varmistui laskelmani 0+-vaihtoedon rakennuskustannukset. Useissa puhdistamoista on korjaus- ja mahdolliset laajennuskustannukset selvillä kuten Lempäälästä, Nokialta, Orivedeltä ja Tampereelta.  Osaan puhdistamoista liittyy laajempi jätevesiyhteistyö. Valkeakosken ja Akaan puhdistamoille voidaan muodostaa karkea arvio suhteuttamalla muiden puhdistamojen tietoa.  Lisäksi olen tehnyt kustannusarvion Uv-desinfioimislaitteista ja lisäkustannuksista sekä arvion pienpuhdistamoista.  0+-kustannusarvio on näiden perusteella vajaa 100 miljoonaa euroa. Keskuspuhdistamon rakennuskustannusarvio on siitä puuttuvat maakunnalliset siirtoviemärit mukaanlukien yli 300 miljoonaa euroa. Näin ollen 0+kustannus olisi noin 200 miljoonaa  vähemmän kuin keskuspuhdistamon arvio.  Myös Tampereen veden sivuille on ilmestynyt tieto kustannuksista, mutta kustannuset on laskettu kolmellekymmenelle vuodelle. Mielestäni on turha tarjota epätarkkaa informaatiota, koska tällaiset ennusteet eivät voi pitää paikkansa.  Joka tapauksessa sekin laskelma osoittaa 0+-kustannukset yli 160 miljoonaa edullisemmaksi.

 

Matti Pirhonen

 

 

 

 

 

 

 

Hyvä vierailija!

Kiitos, että olette seuranneet sivuiltani keskuspuhdistamolle vaihtoehtoisen 0+-suunnitelman tutkinnan edistymistä. Pirkkalan Luonto ryhmä ja Nokian "pro nokian vedet" ovat alkaneet yhdistää voimiaan.  Näin saamme voimakkaan ja monipuolisen ryhmän tuomaan 0+-asiaa todellisena vaihtoehtona. Olen viime aikoina informoinut Pirkanmaan kunnallisia päättäjiä keskuspuhdistamon riskeistä, haitoista  ja kalleudesta..  Tällä hetkellä teen kustannuslaskentaa parannetuista nykyisistä puhdistamoista.  Alustavan tuloksen perusteella näyttää 0+-vaihtoehdon kustannukset alenevan vielä sivustollani ennestään olevista arvioista.  Lähiaikoina saan tarkemman analyysin valmiiksi.

Hyvää kevättä!

Matti

 

 

 

 

MP 23.01.2009

Uusimmat kirjoitukset ovat luettavissa keskuspuhdistamosivulta 

 

Hyvä vierailija!

Tälle uudelle sivulle kirjoitan uutisia 01.01.2009 alkaen.  Sivustoni uutisominaisuus poistuu käytöstä, mutta voit lukea tärkeimmät ajankohtaiset tapahtumat tältä sivulta.

 

Kirjoitus 30.12.2008

 

HYVÄÄ UUTTA VUOTTA!

 Kiitän kaikkia vierailijoitani kuluneesta vuodesta.  Kunnallisvaalit on käyty ja kansa on sanonut mielipiteensä.  Keskusvedenpuhdistamo kysymys on kovasti ollut esillä vaalien jälkeen.  Valitettavasti ongelmaa ei "pormestarivaalin" takia tarpeeksi käsitelty lehdistössä ja yleisessä keskustelussa.  Mielipiteet ovat kuitenkin nyt alkaneet kääntyä keskuspuhdistamoa vastaan, kun on huomattu Pirkkalan luontoa ja koko ympäristöä uhkaava vaara.  Äänestyskäyttäytymisestä esimerkiksi maakuntavaltuustossa voi päätellä, että Pirkkalassa, Nokialla ja Sastamalassa tullaan vastustamaan keskuspuhdistamoa.

Ennen vaaleja Pirkkalassa oli vain Keskustalla ja Vasemmistoliitolla selkeä kanta EI ko. puhdistamolle.  Ennen vaaleja keskustelin monen kilpailevan puolueen ehdokkaan kanssa asiasta, ja he eivät olleet vielä valmiita tulemaan EI-rintamaan.  Nyt on toisin, koska ollaan varmoja, että Nokia ei keskitettyä puhdistamoa huoli. Havaitsemastani linjamuutoksesta haluan erityisesti kiittä Vihreitä.  Monelle vihreiden ehdokkaalle sanoinkin ennen vaaleja, tervetuloa Keskustan linjoille, kun vaalit on käyty.  Myös monia yksitäisiä kunnallisvaaleissa mukana olleita, jotka ilmaisevat nyt selkeän kantansa vastustaa luontoa tuhoavaa jättihanketta kiitän.

Yhteistyöllä voimme pysäyttää hankkeen.  Kun maakunnan väki myös ymmärtää parasta konsulttia rahaa näin pula-aikaan, niin hanke kaatuu myös kustannuksiin.  On aivan selvää, että parannetut nykyiset puhdistamot tulevat huomattavasti ehdullisemmiksi ja turvallisemmiksi kuin yksi iso. Uskon myös, että Tampereen kaupunki löytää etuja 0+ vaihtoehdosta, sillä raha ja hyvä maine yhdessä on myös heidän konsulttinsa.

Puhtaiden vesien ja viihtyisän, terveen ympäristön puolesta!

Matti Pirhonen 

 

Adressi:ei kallista ja valmistuessaan vanhanaikaista suurpuhdistamoa Pirkanmaalle

Mielipide: Matti Pirhonen

0+ vaihtoehdon kustannukset

Adressin liikkeelelaskija on osunut naulan kantaan. Sadan miljoonan euron säästö on täysin mahdollista, kun valitsemme 0+vaihtoehdon. Lisäksi saamme pienempiriskisen ja luontoa säästävän vaihtoehdon ympäristöä pilaavan ja kalliin keskuspuhdistamon sijaan. Kysyin YVA esittelytilaisuuksissa, koska kustannukset 0+ vaihtoehdosta saadaan. Vastaus oli, että kun kysytään kuntien osallistumista hankkeeseen. Mielestäni se on aivan liian myöhään ja kuntien päättäjät ajautuvat päätökseen. Asiasta ei voida käydä keskusteluja faktojen perusteella.Minusta nyt pitäisi alkaa lobbaus Pirkanmaan kuntien päättäjille. Maakunnallisten puhdistamojen kunnostuskustannukset tulevaisuuden vaateet täyttävälle puhdistustasolle tulisi heti selvittää. Avainasemassa ovat päättäjät niissä kunnissa, joissa puhdistamot sijaitsevat. Tässä yhteydessä selvitettäisiin, mikä ekokatasrofi keskuspuhdistamo olisi Pyhäjärvelle tai Kulovedelle ja voiko laitoksen todella tehdä seutuyhteistyön nimissä.

Yhteistyöllä voimme pysäyttää hankkeen. Kun maakunnan väki myös ymmärtää parasta konsulttia rahaa näin pula-aikaan, niin hanke kaatuu ympäristökysymysten lisäksi myös kustannuksiin. On aivan selvää, että 0+ vaihtoehto tulee huomattavasti edullisemmaksi ja turvallisemmaksi kuin jättipuhdistamo. Uskon myös, että Tampereen kaupunki löytää hajautetusta vaihtoehdosta etuja, sillä raha ja hyvä ekologinen maine on myös heidän konsulttinsa.

Lempäälässä ei ilmeisesti otettu kantaa keskuspuhdistamon puolesta, vaikka todettiinkin, että heidän puhdistamonsa ei ole laajennettavissa. Siitä huolimatta kunnostustyöt aloitettaneen. Nyt olisikin tärkeää, että yhteistyötä maakunnan puhdistamojen välillä olisi niin, että ei ajauduttaisi siihen tilanteeseen, että kaikki maakunnan likavedet loroteltaisiin Tampereen puhdistamoon, jotta he eivät saisi sanotuksi, että ketkä nyt lorottavat meidän nurkkiin.

Matti Pirhonen  11.01.2009